Over ons
Over Road Maintenance Support

We houden de regie in handen door gestructureerd en georganiseerd te werk te gaan bij de invulling van onze projecten. Vanuit ervaring weten we wat we moeten doen om assets optimaal te laten presteren, benodigde verkeersmaatregelen doordacht uit te zetten, 24/7 bereikbaar te zijn voor calamiteiten en dit indien noodzakelijk keer op keer weer naar volle tevredenheid op te lossen. 

/ Ontstaan van onze organisatie

Vanuit de vraag om het beheer van de Coentunnel te gaan verzorgen is Road Maintenance Support destijds als speciale projectorganisatie opgericht. Inmiddels zijn we gestaag verder gegroeid, is het onderhouden van tunnels weliswaar een specialisme van ons geworden, maar verzorgen we daarnaast ook vele andere werkzaamheden.

Werken in de wereld van RMS betekent immers werken aan een diversiteit aan projecten op het gebied van zowel Asset, Traffic als Incident Management.

/ Samenwerking en snel schakelen

Binnen onze platte organisatie werken we als hecht team samen aan de diverse projecten. Kunnen we snel schakelen door de flexibele inzetbaarheid van onze mensen los van hun specifieke taken en nemen we de volledige verantwoording voor het werk binnen de arealen waar wij voor verantwoordelijk zijn.

We gaan door tot de werkzaamheden zijn verricht zoals deze ook zijn afgesproken, zodat ook onze opdrachtgevers hun afspraken na kunnen komen. Kwaliteit gaat hierbij voor aan kwantiteit, zowel voor een langdurig traject als voor een calamiteit.

Meer informatie over onze diensten?

We verzorgen zowel Asset, Traffic als Incident Management. Een totaalpakket aan diensten die enerzijds in elkaars verlengde liggen en elkaar anderzijds versterken bij de realisatie van onze werkzaamheden.

/ Bijdragen aan een duurzamere wereld

Binnen onze bedrijfsvoering zijn we continu op zoek naar mogelijkheden die bijdragen aan een duurzamere wereld. Dit met de doelstelling om enerzijds de milieuwetgeving na te leven en anderzijds het zoveel als mogelijk voorkomen en beperken van nadelige effecten op het milieu, zoals emissies en afvalstromen. Ook de verbetering van het grondstoffen- en energierendement behoort hiertoe.

We hanteren onder meer de CO₂-prestatieladder om onze ambitie om actief CO₂ te reduceren ook te gaan realiseren. Alle verplichte informatie vanuit de ladder is ook terug te vinden op onze pagina op de website van de SKAO. Er worden door ons doelstellingen bepaald, maatregelen genomen, periodieke controles uitgevoerd en rapportages opgesteld omtrent onder andere de voortgang van onze CO₂-reductie. Klik hier voor de rapportage over het jaar 2022 en hier voor de 2023 rapportage. 

Om inzicht in de indirecte emissies binnen onze keten te krijgen, CO₂-reductiekansen te identificeren, reductiedoelstellingen te definiëren en de voortgang te monitoren, hebben we een ketenanalyse uit laten voeren. Klik hier voor de analyse van ingehuurd materieel.

/ Doordacht te werk gaan

Verder en alvast vooruitdenken. Niet voor de korte, maar juist de lange termijn de te verrichten werkzaamheden overzien. Continu het overzicht bewaren en de regie in handen houden door gestructureerd en georganiseerd te werk te gaan bij de invulling van onze projecten. Vanuit ervaring weten wat te moeten doen om assets optimaal te laten presteren, benodigde verkeersmaatregelen doordacht uit te zetten, 24/7 bereikbaar te zijn voor calamiteiten en dit indien noodzakelijk keer op keer weer naar volle tevredenheid op te lossen.

Werkzaamheden realiseren door alvast te anticiperen, specifieke partners in te schakelen indien nodig, maar vooral door eerst zelf na te denken en dan pas te doen. 

/ Multifunctioneel en innovatief materieel

Het materieel wat wij tot onze beschikking hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden is divers, up-to- date en stuk voor stuk te typeren als modern, veilig en innovatief. Kenmerkend is het multifunctionele karakter waarmee ons voertuigenpark door kleine aanpassingen of door onszelf ontwikkelde toevoegingen direct dienst kan doen op veel verschillende projecten.

We beschikken zo over een geheel van eigen werkmaterieel waarmee we onze werkzaamheden optimaal kunnen verrichten. En wat we zelf niet hebben, maar wel specifiek en nodig is voor de projectrealisatie, betrekken we van buitenaf. 

Goed gecertificeerd

We zijn gecertificeerd op meerdere vlakken en de behaalde certificaten borgen mede de door ons geleverde kwaliteit. Ze bieden zekerheden binnen onze bedrijfsvoering en een houvast voor ons procesmatig en inzichtelijk beleid (Klik hier voor onze KAM beleidsverklaring). Daarnaast werken we bewust aan duurzaamheid, zijn we erg actief op het gebied van veiligheid en CO₂-bewust Niveau 3 gecertificeerd.

"Een deskundige opdrachtnemer die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt."

Tom Leeuwendal

Coentunnel Company

"Prettige manier van samenwerken in combinatie met kennis van zaken."

Gerard Rutten

De Groene Boog

"Een kundig bedrijf en een aanwinst voor de aannemerij."

Lucien van der Heijden

Dura Vermeer

Road Maintenance Support

Wij zorgen ervoor dat de weg beschikbaar blijft en assets presteren. Altijd. Blijf op de hoogte en volg ons ook via social media.

Wil je bij ons komen werken?

Stuur een bericht en we nemen snel contact met je op.

Contact

Petroleumhavenweg 4
1041 AC Amsterdam
+31 8 50 64 77 94
info@rms-bv.nl

Klik hier voor onze Algemene Leveringsvoorwaarden.